ABOUTTomas Prochazka aka Federsel is a musician, improviser, sound artist, performer and puppeteer. He is a member of theatre HANDA GOTE research & development  and bands B4, Gurun Gurun, Radio Royal, Federsel&Mäkelä, Wabi Experience, Poisonous Frequencies and also performs solo under name Federsel. He works with field recordings, media archeology, all kinds of electric and acoustic instruments as well as purely electronic systems, mostly based on analog electronics. In his solo work uses feedbacks, electromagnetic interference and parasitic sounds. He performs his version of no input mixing board, prepared guitar and amplified objects or works with various found media as well as instruments, not necessarily used the proper way.
In theater, he has been doing research work in the field of post spectacular, antimimetic theater and the integration of science and technology in performing arts.
He writes for magazines World and Theatre, A2, HIS Voice. He teaches at Alternative and puppett department of DAMU Theatre Academy, Prague.
He is co-founder of Wakushoppu concert series.
On his own blog Endemit Archives he tries to collect pieces from local deep underground, freak-out, outsider music, plain-weird music, all kinds of antimusic activities and strictly-home-recording audio.
In 2014, together with his colleague Pasi Mäkelä he launched microlabel METEORISMO.

Tomáš Procházka aka Federsel je hudebník, improvizátor, zvukový umělec, loutkář, divadelník a performer. Je členem divadla HANDA GOTE research&development a hudebních projektů B4, Gurun Gurun, Radio Royal, Federsel&Mäkelä, Wabi Experience, Poisonous Frequencies a také vystupuje solově jako Federsel. Pracuje s terénními nahrávkami, mediální archeologií, elektrickými a akustickými nástroji i čistě elektronickými systémy, založenými většinou na analogové elektronice. Ve své solové tvorbě využívá zvukových interferencí, zpětné vazby, elektromagnetického rušení a parazitních zvuků.
Sám vystupuje se svou verzí no input mixing boardu nebo jako hráč na preparovanou kytaru a objekty. Ve svých nahrávkách využívá jakýkoliv zvukový zdroj, nalezená média, nazvučené objekty a jakékoliv hudební nástroje, použité jakýmkoliv způsobem.
V divadle se dlouhodobě věnuje výzkumné práci na poli postspektakulárního, antimimetického divadla a integraci vědy a techniky do scénického umění. Působí také jako občasný publicista (Svět a divadlo, A2, HIS Voice)  a od roku 2016 jako pedagog na divadelní fakultě AMU.
Spolu s Petrem Ferencem připravuje koncertní sérii Wakushoppu.
Na svém blogu Endemit Archives se pokouší mapovat lokální neviditelnou scénu, antihudební aktivity a strictly-home-recording audio.
V roce 2014 zakládá s Pasi Mäkelou mikrolabel METEORISMO.