HANDA GOTE THEATRE


HANDA GOTE research&development is an art group which alternates instrumentation of sound installation, non-verbal and dance theatre, live music, visual theatre and technologies. Their work is influenced by minimalism, eastern philosophy and the DO IT YOURSELF movement. It is a mixture of Czech craftsmanship, recycled objects and technologies and the inspiration by japanese esthetic categories Mono no ware, Wabi and Sabi.


Handa Gote je umělecká skupina, střídající ve svém instrumentáři zvukové instalace, pohybové a taneční divadlo, živou hudbu, výzkum na poli mediální archeologie, výtvarné divadlo a technologie. Jejich tvorba je ovlivněna minimalismem, východní filozofií i hnutím DO IT YOURSELF. Mísí v sobě české kutilství, recyklaci objektů i technologií, kult Cargo a inspiraci japonskými estetickými kategoriemi Mono no aware,Wabi a Sabi.

HG main website:
http://handagote.com/

HG video channel:
https://vimeo.com/user6204321

HG sounds:
http://soundcloud.com/handagotemusic

HG visual blog:
http://handagotetools.blogspot.com

HG produced by:
http://www.jedefrau.org/